FOOT MASSAGE (50') _ 250.000

MASSAGE BỤNG KẾT HỢP RF GIẢM MỠ (100') _ 1.200.000

TẮM DƯỠNG (60') _ 290.000

TẮM TRẮNG (75') _ 600.000

CẤY CĂNG BÓNG DA BABY FACE _ 2.500.000

CẤY TRẮNG SÁNG DA NEW SKIN _ 2.500.000

PHI KIM ĐIỀU TRỊ MỤN (100') _ 1.200.000

PHI KIM ĐIỀU TRỊ NÁM, DA TỐI MÀU (100') _ 1.200.000

PHỤC HỒI DA YẾU VÀ HƯ TỔN (100') _ 1.200.000

ĐIỀU TRỊ DA NHỜN LỖ CHÂN LÔNG TO (100') _ 1.200.000

ĐIỀU TRỊ SẸO RỖ (100') _ 1.200.000

Facebook Chat